Uspešno testiranje učencev v projektu MAPLE

MAPLE-logo2V evropski projekt MAPLE vključenih 12 slovenskih osnovnih šol.

Ljudska univerza Velenje je v okviru projekta MAPLE v mesecu decembru 2016 začela z merjenjem napredka učencev na področju računalništva. V projekt smo do sedaj vključili 11 osnovnih šol. Testiranja se je uspešno udeležilo 368 učencev od 4. do 9. razreda. Junija 2017 pa bomo učence ponovno testirali. Na podlagi pridobljenih rezultatov bodo ti prejeli certifikat o napredku.

Pridobljeni podatki bodo omogočili primerjavo med generacijami, šolami, oddelki in posamezniki.

Projekt MAPLE je nastal na pobudo angleškega partnerja TLM, ki v Angliji že vrsto let spremlja napredek učencev pri pouku računalništva. V projekt je vključenih 5 partnerjev. Projekt traja 2 leti, merjenje napredka pa bomo na določenih slovenskih šolah izvajali še po zaključku projekta.