Projekt MAPLE poteka v okviru programa Erasmus+. Gre za strateško partnerstvo, katerega cilj je merjenja napredka pri učenju računalništva v Evropi. Izvedba na mednarodni ravni je potrebna, saj je eden od ključnih ciljev primerjava empiričnih podatkov med državami. Projekt naslavlja tri ključne razsežnosti:

  • poudarek na računskem razmišljanju in ugotovitvi, kaj učenci znajo in razumejo pred in po formalnem učenju;
  • uporaba odprtokodne infrastrukture in metod za podporo primerjave iz diagnostičnega, formativnega in sumativnega vidika;
  • delovanje kot fokus v premiku od učenja postopkov do razumevanja delovanja, kar je nujno za tehnologije, ki so predmet hitrih sprememb in jih je možno osvojiti le s pomočjo problemskih pristopov in podporo osnovnih veščin.

Rezultati so pomembni, saj bomo z njimi lahko dobili objektivne ukrepe pri uresničevanju ciljev in napredka s primerjalnimi ukrepi med institucijami in državami. To je podobno kot v konceptu PISA, vendar pri naši izvedbi gre za računalništvo, kjer je vabljena vsaka šola, da se pridruži brez stroškov in s popolno avtomatizacijo povratnih informacij o rezultatih v posameznih šolah, kjer vsi podatki ostanejo zaupani samo šoli. Primarna ciljna skupina so učenci stari med 10 in 14 leti ter njihovi učitelji.

Cilj je, da imamo vpliv tako na institucionalni kot na politični ravni in to s pomočjo učitelja vključene šole, ki lahko vodi projekt na podlagi podatkov svoje institucije in tako dobi večjo prepoznavnost med poklicnimi učitelji kot tudi med praktiki, ki se ukvarjajo z visoko kakovostnimi raziskavami, ki temeljijo na empiričnih kvantificiranih podatkih. To bo mogoče z reševanjem različnih spletnih testov, rešenih vsakih 6 mesecev, ki bodo v času opravljanja testiranja osnovni šoli podali rezultate o napredku učenca kot tudi razreda. Pridobljeni podatki so zaupne narave podani šoli, ampak s seštevanjem točk pomembni za lokalne, nacionalne in mednarodne primerjave. Jasna dodana vrednost projekta je usposobiti učitelje za uporabo metod, ki temeljijo na skupnih tehnologijah, ki uporabljajo veliko podatkov (Big Data) v učnem okolju. Poleg tega proces podpira napredovanje in prehod na nacionalne računalniške kvalifikacije v zvezi z evropskim ogrodjem kvalifikacij in podpirajo načela ECVET in EQARF. Metodologija se lahko prenese na katerokoli drugo področje ali predmet, predvsem pa na področje matematike, znanosti in tehnologije.

Temelj računalniškega razmišljanja je zagotavljanje podpore pri matematičnih sposobnosti in splošne pismenosti v tehnološki dobi. Metodologija se osredotoča na uporabo uveljavljenih odprtokodnih orodij, razvitih s sofinanciranjem v številnih drugih projektih EU. TLM metodologijo je razvil eden od strateških partnerjev NAACE. Projekt bo zagotovil odprto kodo, ki je bila zgrajena na predhodnih projektih, kar je boljše izhodišče kot iskanje nekaj novega. Ta mehanizem že uporablja več kot 60.000 učencev v 670 šolah v Angliji testiranih v roku 9 mesecev, odkar je bil predlog predlagan. Potencial je, da po vsej Evropi sodeluje 10 milijonov učencev. Dokler to ne bo doseženo, bo ta Erasmus+ projekt daleč najpomembnejši v smislu znatnega vpliva v Evropi.

Testi so podprti s sistemi dela, ki so povezani z novimi angleškimi nacionalnim učnim načrtom in se nanašajo na 2. stopnjo Evropskega ogrodja kvalifikacij(EOK) s podporo za napredovanje na 3. in 4. stopnjo. To zagotavlja dodatne možnosti za prepoznavnost EOK kot mednarodno orodje za primerjanje. Povezave do učnih rezultatov in meril za ocenjevanja OER bo za vse udeležence brezplačno. To pomeni, da je strateška vrednost testiranja predvsem ta, da spodbuja trajanje digitalnih učnih orodij in odprto kodnih virov izobraževanja, kakor tudi podporo tehnološkemu znanju in dvigu dosežene ravni.

NAACE agencija, ki je pod pokroviteljstvom partnerjem TLM, je že pokazala koncept, kako z vzpostavitvijo in ohranjanjem nacionalnega programa, v nekaj mesecih testirajo in vzdržujejo tovrstno orodje. Poleg financiranja z nepovratnimi sredstvi, ki pokriva nizke stroške izdaje certifikata učencev o napredku (1 EUR na potrdilo), omogoča tudi razvoj in širitev na druge predmete ter nadaljnji razvoj odprtih virov izobraževanja. Ena od možnosti financiranja so tudi podjetja, ki bi dobila potrdilo za sponzorstvo. Glavne potrebe in stroški projekta so: povečanje zmogljivosti strežnika, prevajalske storitve in lokalizacija, usposabljanje učiteljev, širitev in izboljšava platforme za milijon končnih uporabnikov.