Deze korte tekst legt de oorsprong en de logica van de vooruitgang uit van de nulmeting.

1. Wat is het doel van de nulmeting?
Computerkunde is in feite een nieuw onderwerp in het nationale curriculum in het Verenigd Koninkrijk en veel andere Europese landen door een transitie van ICT naar computerkunde. Dit biedt een unieke kans om erachter te komen wat kinderen weten over een onderwerp voordat het officieel wordt onderwezen en in welke mate dit in de tijd verandert wanneer dit als formeel onderwijs wordt ingebed in het schoolprogramma. Wanneer wij een test aanbieden, die is gebaseerd op het nieuwe Nationale Studie Curriculum, levert dat een representatieve steekproef op van kinderen voor hun 7, 8, 9 en 10de jaar en zullen we een idee krijgen van systematische kennisverbetering van de algemeen onderwijs vóór aanvang van het formele onderwijs. We kunnen dit gebruiken om te begrijpen hoe het leren in het onderwijs plaatsvindt in de tijd, zowel in absolute als in relatieve zin. Zodra we een database beheerder van een groep hebben en de voortgang is vast te stellen, kunnen we leerkrachten in staat te stellen hun individuele leerlingen en hun school binnen die context te plaatsen. In het MAPLE project gebruiken we de resultaten om een internationale vergelijking te kunnen maken.

2. Zullen deze gegevens de prestatiemaatstaven niet verhogen?
Het grote voordeel van dit gemeenschappelijke project is dat het onafhankelijk is van de overheid of overheidsfinanciën, en dat de samenleving eigenaar is van de data. Individuele gegevens van leerlingen en scholen zullen enkel beschikbaar zijn voor de aangewezen databeheerder of voor de leraar van de school. De databeheerder is verantwoordelijk voor hoe de gegevens van die school zullen worden gebruikt. De enige gegevens die openbaar zullen worden gemaakt zullen worden samengevoegd als groeps-gegevens waarbij individuele scholen niet kunnen worden geïdentificeerd, enkel het land. Dit stelt de scholen in staat om bewijsmateriaal van de beoordeling objectief te gebruiken voor de lokale verbetering, gerefereerd aan de gegevens van een nationale steekproef. Grensoverschrijdende data zullen ook beschikbaar zijn via het MAPLE project.

3. Wat is het toetsingskader waarop de test is gebaseerd?
De beoordelingscriteria zijn rechtstreeks afgeleid van de nieuwe ‘KS3 POS for Computing’. De vragen zijn gebaseerd op de beoordelingscriteria van het NAACE / TLM Level 1 computercertificaat voor Open System Computing. Deze criteria zijn geaccrediteerd door Ofqual en geschikt geacht door de DfE in hun ‘hoge kwaliteit kwalificaties’ categorie die ranglijsten aanvoeren (tot 2016). Het voordeel is de eenvoud en directheid. Het doet een klein administratief beroep op leraren, maar het is schaalbaar tot meer gedetailleerde bepalingen voor curriculum planning en formatieve toetsing van elk gewenst systeem. Dit bevat de CAS vooruitgangskaders die meer gedetailleerde pijlers voor formatieve toetsing bieden. We bouwen voort op deze structuur op een zodanige wijze dat het gemakkelijk toegankelijk voor docenten wordt, zonder verplichting om gebruik te maken van bureaucratische procedures.

De test is ontworpen om eenvoudig gegevens op te leveren, maar het moet prestaties differentiëren en dus zijn er een aantal vragen van verschillende aard en moeilijkheidsgraad. Dit kan wellicht vreemd lijken voor diegene die nog niet bekend zijn met computerkunde (zowel leerkrachten als leerlingen), maar we moeten ergens beginnen. Door de tijdsdruk, bleek een pre-test onmogelijk en de organisaties die meewerken aan het verstrekken van de test zijn niet in staat om objectief te zeggen hoe goed het zal werken. We zullen niet zeker weten hoe goed de test werkt totdat het is uigeprobeerd en we de gegevens terug krijgen. We zullen eventuele toekomstige wijzigingen aan brengen op basis van de uitkomsten van de eerste implementatie. We zijn dank verschuldigd aan iedereen die ons helpt in dit proces.

4. Is de test een zelfbeoordeling?
We hebben ervoor gekozen om een multiplechoicetest te gebruiken, de beoordeling van de test is geautomatiseerd en we kunnen hem gratis aan scholen aanbieden. Er zijn geen externe beoordelaars nodig en de gegevens van de beoordelingen kunnen worden verzameld en samengevoegd met minimale inspanning qua administratie en tijd. Wij willen niet dat u meer tijd dan strikt noodzakelijk spendeert aan het afnemen van de test. Onmiddellijke feedback van tests is mogelijk en hoe testen er afgenomen worden, hoe meer compleet de data zal worden.

5. Is het gebruik van een test geschikt om de voortgang te meten?
Dit is een goede vraag. We denken dat het zeer waarschijnlijk is dat de prestaties van deze tests goed zullen correleren met toekomstige prestaties in b.v. GCSE’s (General Certificate of Secondary Education) maar er zal nog heel wat individuele variatie zijn. De tests geven een idee, maar niet perse een volledig beeld van ieder individu dus het inzicht van de docent is nog steeds belangrijk. Het doel van een online multiple choice test is dat het waarschijnlijk de minst dure en de minst gecompliceerde methode is (tijd leraar evenals de kosten om de gegevens aan te leveren) om nuttige data te verkrijgen. Het zou voldoende moeten zijn om er in ieder geval mee te beginnen, om OfSTED (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) de positieve gevolgen van evidence-based voortgang te tonen en maar ook om het nut in te laten zien aan de afdeling planning. Er is gratis ondersteuning van een cloud-based bewijs management systeem dat kan worden gebruikt voor meer formatieve toetsing voor degenen die dit willen doen. Het is aan de individuele scholen om te beslissen welke kaders en formatieve evaluatie-instrumenten ze willen gebruiken. De test moet compatibel zijn met ieder van deze aanvullende methoden.

6. Hoe kan ik me aanmelden voor deelname aan de baseline test?
We voeren de testen uit door gebruik te maken van de TLM Awards website. De link van de website is: http://awards.theingots.org Klik rechts bovenaan op de menubalk om aan te melden. Een webformulier wordt weergegeven om in te vullen. Wij verzamelen van u een minimum aantal gegevens zodat wij u nuttige contextuele feedback kunnen geven. Zodra de accountgegevens zijn ingesteld zullen we deze controleren en goedkeuren – dit is om spam en / of valse aanmeldingen die de zuiverheid van de verzamelde gegevens in gevaar zou kunnen brengen te voorkomen. Zodra uw account is goedgekeurd kunt u de leerlingen voor de test uploaden met een csv-bestand geëxporteerd uit uw Informatie Management Systeem.
Als u geïnteresseerd bent in de nulmeting voor uw leerlingen, en u niet uit het Verenigd Koninkrijk komt, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met een MAPLE vertegenwoordiger in uw land. Zij zullen in staat zijn om aanvullende informatie te verstrekken en begeleiden u door het registratieproces.