Tento krátký text vysvětluje původ a logiku plošného testování a měření pokroku.

1. Jaký je účel plošného testování?
Programování je v podstatě nový předmět v národních osnovách ve Velké Británii a mnoho jiných evropských zemí rovněž přechází z informačních a komunikačních technologií k programování. To poskytuje jedinečnou příležitost zjistit, co děti vědí o předmětu ještě předtím, než je formálně vyučován a jak moc se toto mění v průběhu času, kdy je formální učení obsažené ve školních osnovách. Pokud uskutečníme test, který je založen na návrhu nových osnov, a získáme reprezentativní vzorek dětí z druhého stupně základních škol, tak získáme představu o znalostech získaných z obecného vzdělávání ještě před zahájením formálního vyučování.
Jakmile vytvoříme databázi jakéhokoliv předmětu a jeho postupu, umožníme učitelům zasazení jednotlivých žáků a jejich školy v rámci daného kontextu. Projektem MAPLE jsme rozšířili dosavadní výhody o možnost mezinárodního srovnání.

2. Použijeme–li tato data k rozhodování o změnách, nebudou zkreslená?
Velkou výhodou tohoto projektu, nezávislého na vládě nebo vládních financích je, že data vlastní komunita. Jednotlivá data pro žáky či školy budou k dispozici učiteli, který bude určen jako hlavní hodnotitel pro školu. Bude zodpovědný za to, jak budou data školy používána. Jediné údaje, které budou zpřístupněny veřejnosti, budou sumarizovaná skupinová data, ze kterých nemůže být identifikována žádná jednotlivá škola. To umožní školám objektivně používat evidenci z hodnocení pro místní zlepšení ve vazbě k národnímu vzorku dat. Mezinárodní data budou rovněž přístupná přes projekt MAPLE.

3. Jaký je hodnotící rámec, na kterém je test založen?
Hodnotící kritéria jsou odvozena přímo od nového KS3 POS pro programování. Otázky jsou založeny na hodnotících kritériích pro NAACE/TLM certifikace úrovně 1 v programování otevřených systémů. Tato kritéria jsou akreditována Ofqual a považována DfE za vhodná pro svoji vysokou kvalitu kategorie kvalifikací. Výhodou je jednoduchost, přímočarost a nízké administrativní zatížení učitelů. Dá se využít pro plánování školních osnov a formativní hodnocení. Vytvoříme další vazby a strukturu těchto zdrojů takovým způsobem, aby byly co nejlépe dostupné učitelům, avšak zároveň nebudeme nikoho nutit do žádné konkrétní byrokratické procedury.

Test je navržen tak, aby jeho použití bylo jednoduché, ovšem musí rozlišovat výkon, proto existuje řada otázek v různých obtížnostech. Ty se mohou zdát nesmyslné nováčkům v oblasti programování (jak žákům, tak učitelům), ale musíme někde začít. Vzhledem k časovému tlaku nebylo možné předtestování a organizace spolupracující při poskytování testu nejsou schopny říci objektivně, jak dobře bude fungovat. Nebudeme s jistotou vědět, jak dobře test funguje, dokud nedostaneme zpět data z ověřování a všechny budoucí změny pak provedeme na základě těchto výsledků. Jsme vděční komunitě za pomoc v tomto procesu.

4. Je test samohodnotící?
Rozhodli jsme se použít test s výběrem správné odpovědi z více možností, protože se sám vyhodnotí a může být tedy školám dostupný zdarma. Nepotřebujeme externí hodnotitele a vyhodnocená data mohou být sbírána a agregována s minimálními náklady z hlediska administrace a hlavně v čase, který si sami určíte. Chceme, abyste učili a neztráceli více času, než je nezbytně nutné na administraci, týkající se testu. Okamžitá zpětná vazba z testů bude k dispozici, a čím více osob se zúčastní, tím důvěryhodnější data budou.

5. Je použití testu vhodné k měření pokroku?
To je dobrá otázka. Test zajistí nápad, ovšem ne nezbytně celý obrázek jednotlivcům či učitelům, stále bude třeba, aby si udělali vlastní úsudek. Důvod provádění prostřednictvím MCQ on-line testu je, že je zřejmě nejlevnější, tato metoda je nejméně komplikovaná (co se týče času učitelů a nákladů na dodání) při získání užitečných výsledků. Mělo by to stačit, alespoň pro začátek, abychom ukázali OfSTEDu, že děláme něco pozitivního. Do budoucna máme k dispozici podporu od systému management důkazů, která může být použita pro lepší hodnocení pro ty, kteří budou mít zájem. Záleží pak na školách, který rámec a hodnocení budou chtít použít pro detailnější každodenní měření. Test by měl být kompatibilní se všemi těmito doplňkovými metodami.

6. Jak se přihlásím k účasti na plošném testování?
Testy probíhají pomocí webu TLM. Postupujte takto: jděte na http://awards.theingots.org a v pravém horním rohu klikněte na odkaz registrace. Zobrazí se webový formulář k vyplnění. Vyplníte minimální data o sobě, abychom mohli agregovat vaše data a poskytnout vám užitečnou kontextuální zpětnou vazbu. Jakmile jsou údaje o účtu nastaveny, zkontrolujeme je a schválíme – to proto, abychom odstranili nevyžádanou poštu / falešnou registraci, které by mohly ovlivnit nasbírané údaje. Jakmile je váš účet schválen, můžete nahrávat žáky a začít testovat s použitím csv souboru exportovaného z vašeho interního systému.

Pokud se chcete se svými žáky zapojit do plošného testování a pocházíte z jiné země, než je Velká Británie, kontaktujte nejdříve zástupce projektu MAPLE ve vaší zemi. Poskytne vám doplňující informace a pomůže s procesem registrace.