NAACE Trading, United Kingdom
www.naace.co.uk

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Slovenia
www.lu-velenje.si

Stichting Kenniscentrum PRO WORK, Netherlands
www.pro-work.nl

Euroface Consulting, Czech Republic
www.euro-face.cz

Euroface Consulting je poradenské a vzdělávací centrum zaměřené na podporu vazeb mezi vzdělávací a výrobní sférou, regionálně i v mezinárodním měřítku. Euroface svou činnost zaměřuje na snižování bariér přístupu ke vzdělávání a na trh práce, redukcí nákladů na vzdělávání a kvalifikace. Euroface podporuje rovné příležitosti, mj. využíváním volně dostupných aplikací a zdrojů. Zkušenosti Euroface se týkají také vývoje webových stránek a e-learningových aplikací v několika evropských projektech.

Jaitek Tecnología y Formación, Spain
www.jaitek.net

National Training Centre, Adam Smith College of Management, Bulgaria
www.adamsmith.bg

Adam Smith College of Management v Sofii je inovativní obchodně-podnikatelskou školou pro dospělé účastníky vzdělávání. Nabízí vyšší odborné vzdělávání, nikoli vysokoškolské, na úrovni 5 Evropského rámce kvalifikací (EQF) a partnersky na úrovni 6 v rámci britské akreditace. Škola prezentuje svůj dlouhodobý závazek k efektivnímu vzdělávání dospělých prostřednictvím vlastních osnov a pečlivě plánovaného začleňování informačních a komunikačních technologií do výukového procesu.

The Learning Machine Ltd, United Kingdom
www.theingots.org