collin-campbell-building-nottingham

NAACE, koordinátor projektu MAPLE, hostil úvodní meeting, který se konal v Nottinghamu, 2.-3.12.2015. Partnerské organizace schválily časový harmonogram klíčových aktivit a detailní plán svých úkolů a odpovědností.

Diskutovala se témata komunikační platformy, publicity projektu, vnitřního řízení a hodnocení kvality. Partneři rovněž nominovali své zástupce do řídícího výboru.