Kateřina Nevřalová

Euroface Consulting s.r.o., Czech Republic

Kateřina je absolventkou Obchodně-podnikatelské fakulty a od roku 2005 ředitelkou Euroface Consulting s.r.o. Její profesionální zkušenosti se týkají zejména vývoje výukových programů pro vzdělávání učitelů, síťování škol a firem a budování prostředí pro sdílení znalostí. Od roku 2010 působí jako pracovní poradce, spolupracuje s úřady práce a personálními agenturami.

„MAPLE přináší nový pohled na výuku informatiky do České republiky – země, která fandí testování na všech úrovních vzdělávání. MAPLE odhaluje obrovský potenciál shromáždění velkých dat, jejich analýzy, vyvození závěrů a využití testování pro hmatatelnou změnu ve vzdělávání.“