Andy Stoycheff, MBA
Profiles

Andy Stoycheff, MBA

„Projekt MAPLE je dalším zajímavým krokem v propagaci posunu od výuky informačních technologií založené na produktech k programování. Jde o posun, který uznává, že technologie bude vždy napřed před vzděláváním a odbornou přípravou, a že my můžeme jen držet krok s inovacemi rozvojem logického myšlení a průřezových dovedností.“

Kateřina Nevřalová
Profiles

Kateřina Nevřalová

„MAPLE přináší nový pohled na výuku informatiky do České republiky – země, která fandí testování na všech úrovních vzdělávání. MAPLE odhaluje obrovský potenciál shromáždění velkých dat, jejich analýzy, vyvození závěrů a využití testování pro hmatatelnou změnu ve vzdělávání.“