Катерина Невралова

Euroface Consulting s.r.o., Чехия

Катерина е завършила факултет по бизнес администрация и управлява Euroface Consulting от 2005 година. Професионалният ѝ опит е свързан най-вече с разработването на програми за обучение на учители, създаване и развиване на мрежи, свързващи училищата и бизнеса, създаване на устойчива база за споделяне на знания. От 2010 година е консултант за трудовия пазар като сътрудничи с официте по заетостта и агенциите за подбор на персобал.

„MAPLE добавя нова гледна точка към ИКТ-обучението в Чехия – страна, която традиционно поддържа използването на тестове на всички нива на обучение. MAPLE ни показва потенциала на събирането на Big Data, анализирането и извличането на изводи от данните, както и използването на тестове за измерване на напредъка в обучението.“