Гергана Пенчева

Колеж по мениджмънт "Адам Смит", България

„Проект MAPLE е предизвикателство към децата и преподавателите в българските училища, за които преходът към компютърни науки и базово оценяване е нова и непозната област. С негова помощ учениците ще сравнят знанията и уменията си и ще оценят напредъка си с връстници от 5 европейски страни.“