Андрей Стойчев, MBA

Колеж по мениджмънт "Адам Смит", България

Анди е директор на Колежа по мениджмънт „Адам Смит“ в София. Професионалният му опит е в областта на проектирането и предлагането на образователни продукти (професионално образование и обучение), училищно администриране, разработване на учебни програми, модели за оценяване на компетенции, контрол и управление на качеството, разработка на иновативни обучителни подходи, интеграция на ИКТ в образованието и обучението за възрастни, управление на двустранни и многостранни проекти.

„Проект MAPLE е още една вълнуваща стъпка в подпомагането на прехода от ИКТ обучение, базирано на конкретни софтуерни продукти, към компютърни науки. Това е огромна промяна, чрез която признаваме, че технологиите винаги ще бъдат с няколко стъпки пред системите за образование и обучение, и че единственият начин да сме в крак с иновациите, е чрез развиване на логическо мислеше и широко приложими хоризонтални умения.“

Socials