Катерина Невралова
Profiles

Катерина Невралова

"MAPLE добавя нова гледна точка към ИКТ-обучението в Чехия – страна, която традиционно поддържа използването на тестове на всички нива на обучение. MAPLE ни показва потенциала на събирането на Big Data, анализирането и извличането на изводи от данните, както и използването на тестове за измерване на напредъка в обучението."

Гергана Пенчева
Profiles

Гергана Пенчева

"Проект MAPLE е предизвикателство към децата и преподавателите в българските училища, за които преходът към компютърни науки и базово оценяване е нова и непозната област."

Андрей Стойчев, MBA
Profiles

Андрей Стойчев, MBA

"Проект MAPLE е още една вълнуваща стъпка в подпомагането на прехода от ИКТ обучение, базирано на конкретни софтуерни продукти, към компютърни науки. Това е огромна промяна, чрез която признаваме, че технологиите винаги ще бъдат с няколко стъпки пред системите за образование и обучение, и че единственият начин да сме в крак с иновациите, е чрез развиване на логическо мислеше и широко приложими хоризонтални умения."