Шест български училища вече използват MAPLE за базово оценяване на дигитални компетентности

Снимка: pressfoto / Freepik
Снимка: pressfoto / Freepik

В шест български училища вече се проведоха тестовете за базово оценяване на дигитални компетентности, което осигурява на всяко от тях, на всяка група/клас и всеки ученик, отправната точна, спрямо която ще се съпоставят резултатите от замерванията за напредъка през следващите години.

В още няколко училища работата по подготовка на тестовете е завършена и провеждането на тестовете предстои до дни. Екипът на MAPLE в България използва случая, за да подкани и други училища, които се интересуват от безплатно включване в системата за оценяване, да използват активно оставащото време до края на учебната година и да се свържат е екипа, за да помогнем в подготовката на оценяването.

MAPLE предлага възможности на ученици от 12 до 16 г. да сравняват резултатите и напредъка си с тези на свои връстници от Великобритания, Испания, Чехия, Словения и Холандия.