Ученици от 51-во училище в София изпревариха връстници от 5 държави

51photoУченици от столичното 51-во училище „Елисавета Багряна“ днес участваха в първия в България тест от базовото оценяване, което проектът MAPLE предлага на училища и учители във Великобритания, Испания, Чехия, Словения, Холандия и България.

В днешния тест се включиха 34 ученици, които отговаряха на 50-те въпроса в международния тест, измерващ познанията и напредъка в областта на информатиката и информационните технологии. Тестът се проведе едновременно в три компютърни кабинета в училището под наблюдението на учителите Людмила Величкова, Диана Спасова и Лъчезар Петров.

Средният резултат, който беше постигнат, е 46.4% и е най-висок в сравнение със средните резултати в останалите 5 държави, които се движат от 27.6% до 42.0%. Най-високият отчетен резултат от днешния тест е 70.0%.

На 17-ти март тестове ще правят още три групи от 51-во СУ, а в следващите седмици предстои насрочване на дати за ученици от 30-то СУ „Братя Миладинови“ (София), СУ „Паисий Хилендарски“ (Златица), СУ „Васил Левски“ (Севлиево), СУ „Отец Паисий“ (Самоков), СУ „Петко Р. Славейков“ (Трявна). В Колеж „Адам Смит“ в София, който управлява проекта МAPLE в България продължават да пристигат заявки за безплатно включване и използване на данните от училища от цялата страна.

 

До този момент в базата данни на МAPLE има над 183,000 теста, по-голямата част от които са на ученици от Великобритания. Проектът цели да разшири географския обхват и да позволи данните да бъдат използвани както от учителите, които могат да наблюдават индивидуалния напредък на учениците си в рамките на няколко последователни години (проектът е отворен за ученици на възраст 10-16 г.), да сравняват постиженията с тези на всички ученици в България или на учениците от всяка от участващите държави.

Базовото оценяване с MAPLE е изградено около тестове с идентична сложност, които учениците правят два пъти в рамките на учебната година. Въпросите са еднакви за всички държави, в които се провежда измерването и обхващат дори теми, които не се изучават в училище – по този начин се постигна обективна оценка на действителните компетентности на учениците и е възможна съпоставимост както на индивидуално ниво, така и по възрастови групи, без значение къде и в какво училище учат децата.