Партньорска среща в Бург-Хамстеде, Холандия

meeting-bhХоландският партньор в проекта MAPLE, Pro Work, домакинства срещата на Управителния комитет в новия си офис в Бург-Хамстеде на 20 и 21 юни. На срещата присъстваха членове на Комитета от всички партньорски организации. Фокус на работата беше преглед на напредъка на проекта и някои специфични въпроси, свързани с прилагането му – набиране на училища за участие в тестуването, събития за информиране и разпространяване на информация, превод на съществуващите тестови въпроси и базовата структура на ключовата дейност по разширяване на банката с въпроси чрез принос от всички участващи партньори.

Обсъдените въпроси и взетите решения ще улеснят максимално процеса на базово тестуване и оценяване, както и ще гарантират кохерентност и съпоставимост на процеса и резултатите. Партньорите взеха принципно решение да започнат с първите тестове през есента на тази година, най-вероятно през м. октомври.