Exam

Measurement of attainment and progress in learning across Europe

group-of-students-2

Compare individual and group results before and after teaching and between schools and countries

Последните новини от MAPLE

Проектът MAPLE в числа

0 MAPLE държави
0 Партньорски организации
0 Включени училища
Брой включени училища към 15 май 2017 г.
0 Направени тестове
Брой тестове към 15 май 2017 г.

Еразъм+

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Включи се сега!

До няколко седмици ще отворим достъп до формулярите за включване в MAPLE на училища и индивидуални ученици!

Каним училищата да кандидатстват и да осигурят достъп да базово оценяване на своите учители и на учениците във възрастовата категория 10-16 години. Напълно безплатно, сега и винаги!

MAPLE скоро ще позволи и на индивидуални ученици да се включат в оценяването. Напълно безплатно!

Екипът на нашия проект

Андрей Стойчев, MBA

Андрей Стойчев, MBA

Колеж по мениджмънт "Адам Смит", България
"Проект MAPLE е още една вълнуваща стъпка в подпомагането на прехода от ИКТ обучение, базирано на конкретни софтуерни продукти, към компютърни науки. Това е огромна промяна, чрез която признаваме, че технологиите винаги ще бъдат с няколко стъпки пред системите за образование и обучение, и че единственият начин да сме в крак с иновациите, е чрез развиване на логическо мислеше и широко приложими хоризонтални умения."
Гергана Пенчева

Гергана Пенчева

Колеж по мениджмънт "Адам Смит", България
"Проект MAPLE е предизвикателство към децата и преподавателите в българските училища, за които преходът към компютърни науки и базово оценяване е нова и непозната област."
Катерина Невралова

Катерина Невралова

Euroface Consulting s.r.o., Чехия
"MAPLE добавя нова гледна точка към ИКТ-обучението в Чехия – страна, която традиционно поддържа използването на тестове на всички нива на обучение. MAPLE ни показва потенциала на събирането на Big Data, анализирането и извличането на изводи от данните, както и използването на тестове за измерване на напредъка в обучението."