Каква е целта на базовото оценяване (тестуване)?

Компютърните науки (Computing) са сравнително нов предмет в националните училищни програми във Великобритания, а много европейски държави в момента извършват такъв преход от „Информационни и комуникационни технологии“ към „Компютърни науки“. Тази ситуация предлага уникална възможност да разберем какво знаят децата за тази предметна област преди формално да е започнало изучаването на предмета, както и да проследим как тези знания се променят във времето с интегрирането на новия предмет в учебните програми. Ако ние предложим тест, който е базиран върху националните учебни програми, и получим представителна извадка от децата в началото на учебната година, ще имаме добър поглед върху систематичните подобрения на познанието преди формалното начало на преподаване на предмета. Можем да използваме тези данни, за да разберем по-добре как протича ученето в течение на времето – както в абсолютни, така и в относителни стойности. Когато разполагаме с база данни с достатъчна представителност за дадена група и нейния напредък, можем да подпомогнем учителите да в това да поставят своите ученици и училища в съответния контекст. В проекта MAPLE ние разширяваме ползите от този процес като добавяме възможността за извършване на сравнения между различни държави.

Възможно ли е изкривяване или манипулиране на данните?

Голямото предимство на MAPLE като общностен проект, независим от правителствата, е че общността притежава данните. Индивидуалните данни за ученици или училища ще бъде на разположение на учителя, посочен като Главен оценител на училището. Той ще бъде отговорен за това по какъв начин училището използва данните. Единствените данни, които ще бъдат публично достъпни, ще бъдат агрегирани данни, които не позволяват обратна проследимост до конкретно училище или ученик. Това ще позволи на училищата да използват информацията от оценяването за мерки и дейности, насочени към подобряване на методите и резултатите, като сравняват своите резултати с тези от националната представителна извадка. MAPLE прави възможна и транснационална съпоставка.

Върху коя рамка за оценяване е създаден тестът?

Критериите за оценяване са извлечени директно от новите учебни програми [във Великобритания] на ниво Key stage 3 (KS3). Въпросите са базирани на критериите за оценяване, използвани за квалификацията NAACE/TLM Level 1 certificate in Open Systems Computing, акредитирани са от Ofqual и са оценени от Министерството на образованието на Великобритания като принадлежащи към квалификация от високо качество, която участва в набирането на точки за класацията на училища (League tables). Предимството на този естествен и несложен подход е, че елиминира нуждата от отнемащи ценно учителско време административни дейности, но паралелно с това позволява подробно планиране на учебните програми и планове, а и на самото оценяване, в рамките на свободно избрана система. Заедно с това ние ще предложим разширен набор от връзки и ще структурираме тези ресурси, за да бъдат лесно достъпни за учителите, но без да изискваме всичко това да става чрез сложни и тежки бюрократични процедури.

Тестът е разработен с идеята да бъде лесен за прилагане, но тъй като от него се очаква да разграничава различни степени на компетентност, той съдържа въпроси с различна сложност. На тези, за които материята на компютърните науки е съвсем нова (както ученици, така и учители), той може да изглежда съвсем чужд, но ние трябва да поставим началото. Ние вече разполагаме с резултатите от над 170,000 теста (към м. октомври 2016 г.) и продължаваме да събираме данни и да разработваме нови въпроси и версии на теста. Изключително сме благодарни на професионалната общност за подкрепата и за включването им в тази пилотна инициатива.

Тестът автоматично ли се оценява?

Решихме да използваме тестове със затворени въпроси (избор на отговор), защото те подлежат на автоматично оценяване и по този начин можем да ги предложим безплатно на всички училища. Нямаме нужда от външни оценители и данните за оценките могат да се събират и обобщават с минимални разходи за администриране и най-вече с минимален разход на време. Искаме учителите да имат време да преподават, а не да губят повече от абсолютно необходимото за администриране на тестовете време. Незабавната обратна връзка от тестовете е възможна и колкото повече ученици се включат, толкова по-надеждни стават данните.

Подходящо ли е използването на тест като измерител на напредъка?

This is a good question. We think it is very likely that performance in these tests will correlate well with future performance in e.g. GCSEs but there will still be a lot of individual variation. The tests will give an idea but not necessarily the full picture for any individual and teacher judgment is still going to be needed. The point of doing it by a MCQ on-line test is that it is probably the least expensive, least complicated method (Teacher time as well as the cost of delivery) of getting some useful if not „all singing and dancing“ results. It should be enough, at least to start with, to show OfSTED you are doing something positive on evidence based progress tracking from the outset as well as being useful for your departmental planning. We have further free support from a cloud based evidence management system that can be used for more formative assessment for those that want to do this. It is up to individual schools to decide which frameworks and formative assessment tools they want to use for more detailed day to day progress measures. The test should be compatible with any of these supplementary methods.

Как да се запиша за участие в базовото оценяване?

Провеждаме всички тестове чрез един от сайтовете на The Learning Machine – TLM Awards site. Стандартната процедура за включване в тестовете за Великобритания (чрез връзката Sign Up от менюто вдясно на споменатия сайт) може да се използва от всяко училище и от всяка държава, но в България може да се доверите изцяло на Колеж „Адам Смит“ – нашите сътрудници ще помагат във всичко, така че да пестим максимално Вашето време. Събираме минимален обем информация за училището, за да можем да извършим правилно обобщаване на данните и да Ви предоставим полезна обратна връзка. Подчертаваме, че освен Вас самите, никой и никога няма да може да види данните за Вашите ученици или Вашето училище. Ние държим изключително много на поверителността на данните и се стремим процесът на обобщаване да елиминира всякакво възможно обратно проследяване. След създаване на акаунт за Вашето училище и неговото одобряване (обикновено това става в рамките на същия ден), Вие ще можете да въведете данните за учениците, които ще полагат тест. Това става с помощта на csv файл, който съдържа имената на учениците, техният пол и рождената им дата. Ако се притеснявате от въвеждане на тези данни в система, различна от училищната, можете да замените имената с идентификационни номера или кодове. Възрастта на учениците обаче е важна, защото тя – наред с пола – е един от критериите, по които се обработват и обобщават данните.

При интерес или желание за участие, можете да се свържете с нас чрез този формуляр:
http://maple.theingots.org/bg/applicaton-form-schools-bg/

Ако сте ученик в училище, което все още не е наш партньор и не извършва тестове, можете да кандидатствате индивидуално:
http://maple.theingots.org/bg/application-form-individual-bg/